Vedecký veľtrh 2016

 

nahlad_171_112 xxx

 Dňa 14. septembra 2016 bol organizovaný prvý ročník Vedeckého veľtrhu na námestí obchodného centra Eurovea v Bratislave, ktorého sa aktívne zúčastnila aj naša spoločnosť BIONT, a.s. Veľtrh bol venovaný predovšetkým žiakom základných a stredných škôl, preto naším cieľom bolo priblížiť vedu hravou formou s využitím interaktívnych experimentov.

Náš stánok sa prezentoval formou obrázkov, posterov ako aj praktických pokusov, ktoré malých i veľkých návštevníkov veľmi zaujali. Aktívne sa vedeckého veľtrhu zúčastnili RNDr,. Dukátová, Ing. Krascsenits a Ing. Kassai, ktorí s radosťou odpovedali na zvedavé otázky mladých „vedcov“ ale zároveň aj širokej verejnosti vrátane pedagógov, ktorí doteraz o firme BIONT počuli veľmi málo.

V stánku sa predviedla ukážka prírodnej rádioaktivity, ktorá je všade okolo nás, pomocou detekcie prírodnej rádioaktivity Geiger-Müllerovou trubicou. Taktiež bola prezentovaná dôkazová reakcia na Kryptofix pomocou tenkovrstvovej chromatografie, ktorý je prítomný pri syntéze rádiofarmák. Avšak najviac deti zaujali reakcie s kvapalným dusíkom a obrovský záujem taktiež budili naše tienené olovené kontajnery na prenos rádioaktívnych liekov.

Prednášku „Rádioaktivita v prospech ľudstva“ si mohli vypočuť záujemcovia z úst Ing. Kassaia.

Touto cestou sa chceme poďakovať organizátorom (Omniveda Veda nás baví, n.o., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave) za umožnenie aktívnej účasti našej spoločnosti na prvom ročníku vedeckého veľtrhu. Veríme, že aj v budúcnosti dostaneme príležitosť prezentovať sa pred širokou verejnosťou, ale aj pri vedecko-odborných podujatiach.