RTVS: Zlepšenia pri vyšetrovaní nádorov na mozgu

 

Rádioaktívne látky pomáhajú spresňovať diagnostiku nádorov