ODDELENIE VÝROBY RÁDIOFARMÁK

ODDELENIE VÝROBY RÁDIOFARMÁK Zabezpečuje výrobu rádiofarmák značených 18F, 11C, 15O a 13N podla zásad správnej výrobnej praxe (SVP). Výroba rádiofarmák prebieha v čistých priestoroch čistoty triedy C a A, v tienených komorách s použitím najmodernejších programovateľných výrobných zariadení.