Online žiadanka

Upozornenie

Upozorňujeme odosielajúcich lekárov aj pacientov, aby dôsledne dodržiavali nariadenia a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR k súčasnej epidemiologickej situácii. Ak bol pacient v posledných 14 dňoch v zahraničí, alebo bol v kontakte s osobami, ktoré by mohli byť postihnuté ochorením COVID-19, prosíme, aby ste okamžite telefonicky informovali našu ambulanciu na tel. č. 02/20670 187, 02/20670 176 (7,00-14,00 hod.). Prosíme odosielajúcich lekárov, aby zvážili prínos vyšetrenia voči riziku vyplývajúcemu z prebiehajúcej pandémie. Súčasne prosíme pacientov, ktorí pri ceste na naše pracovisko budú používať prostriedky hromadnej dopravy, aby používali ochranné pomôcky a venovali zvýšenú pozornosť osobnej hygiene. Ďakujeme.

  PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-FDG

  Široká škála onkologických aj neonkologických indikácií

  PET vyšetrenie mozgu s 18F-FDG

  Diagnostika neurodegeneratívnych ochorení, lokalizácia epileptogénnej zóny u farmakorezistentnej epilepsie

  PET s 11C-metionínom a 18F-FET

  Diagnostika nádorov CNS, lokalizácia adenómu paratyreoidey

  PET mozgu na dôkaz prítomnosti beta-amyloidu

  Diferenciálna diagnostika Alzheimerovej demencie

  PET/CT vyšetrenie s 68Ga-PSMA

  Diagnostika karcinómu prostaty

  Scintigrafické vyšetrenia

  Scintigrafia skeletu, kostnej drene, scintigrafia apalových lézií (Leukoscint, LeukoScan, Scintlmun), lymfoscintigrafia DK, lokalizácia sentinelovej LU, scintigrafia prištitných teliesok (MIBI), diagnostika Parkinsonovej choroby a DLB (DaTSCAN), mapovanie sympatikovej inervácie myokardu (MIBG), rovnovážna rádionuklidová ventrikulografia (MUGA), scintigrafia heparu na dif.dg. hemangiómu

  PET/CT vyšetrenie s 68Ga-DOTATOC

  Diagnostika neuroendokrinných nádorov, plánovanie rádioterapie meningeómov

  PET/CT vyšetrenie s 18F-cholínom

  DIagnostika hepatocelulárneho karcinómu

  Lokalizácia sentinelovej LU

  Scintigrafická lokalizácia sentinelovej lymfatickej uzliny pri malígnom melanóme a karcinóme parsníka