BIONT, a.s.  a Univerzita svätého Cyrila a Metoda v Trnave spoločne otvorili výskumné pracovisko pre oblasť pozitrónovej emisnej tomografie:

www.rtvkrea.sk
www.vegatv.sk
www.topky.sk